Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці (BV/b, BV/c)

Training in carrying of dangerous and hazardous substances (International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW’95))

IMO Model Course 1.10: «Dangerous, hazardous and harmful cargoes»

Курс розроблено відповідно до вимог Правила II/2 Міжнародної Конвенції STCW’95, стандартів підготовки, сертифікації і несення вахти моряків, 1978 року з поправками. Розділи AII/2, BV/b и BV/c Кодексу STCW’95.

Мета курсу

 1. Надати знання та практичні навички щодо підготовки, перевірки відповідності та здійснення безпечного перевезення морем небезпечних та шкідливих вантажів та морських забруднювачів:
 2. вміти визначати характеристики й властивості вантажу;
 3. класифікувати небезпечні речовини й матеріали, що мають хімічну небезпеку;
 4. визначати небезпеки для здоров’я.
 5. Також для розуміння законодавчого значення й правильного застосовування:

– детальних інструкцій, включаючи безпечне упакування, обробку, зберігання й розділення небезпечних і шкідливих вантажів і забезпечувати необхідні застереження щодо інших вантажів, які визначені у Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів (IMDG) і його додатках (R15; R15);

правила ІІ-2/54 SOLAS 1974 р. з поправками (R8) у відношенні суден, призначених для перевезення небезпечних вантажів;

– додатка ІІІ Міжнародної конвенції із відвернення забруднення з суден 1973 р., як визначено протоколом 1978 р. прийнятим із цією метою (MARPOL-73/78) із поправками (R8);

– протоколу І до MARPОL-73/78 із поправками та пов’язані з ним процедури звітності, викладені у резолюції А.168 (16). Основні принципи суднових систем повідомлення й вимоги щодо звітності судна, включаючи порадник для повідомлень про інциденти, пов’язані з небезпечними вантажами, шкідливими речовинами і/або морськими забруднювачами, прийняті Асамблеєю ІМО 27 жовтня 1989 р.(R9);

– Міжнародного Кодексу морських твердих насипних вантажів, (IMSBC) із поправками (R14);

– розумінню правових наслідків цих дій відповідно до вимог розділу B V/5 Кодексу ПДНВ 95 з поправками.

Вид документа:  сертифікат.

Срок навчання: повний курс підготовки 31,5 годин (4 дні)/ скорочений курс підготовки 16 годин (2 дні)

Вимоги до освітнього рівня слухачів

Відповідальність вимогам МК ПДНВ 78 з поправками щодо стану здоров’я.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ:

 1. Паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання

 2. Ідентифікаційний номер (код)

 3. Паспорт моряка (всі сторінки)

 4. Робочий диплом моряка

 5. Підтвердження диплома

 6. Послужна книжка (всі сторінки), документи, підтверджуючі наявний стаж роботи

 7. Медична довідка

 8. Кольорове фото (3×4)